OuderenRaad Duiven

Het platform voor senioren in Duiven

welkom op onze website


Stichting Ouderenraad Duiven is een samenwerkingsorgaan van de Duivense ouderenbonden KBO, PCBO, Senioren Sociëteit Groessen en ongebonden leden.


De ORD wil fungeren als de ogen, oren en mond van de ouderen.


Het aantal ouderen in de samenleving groeit snel. De diversiteit van hun wensen en behoeften neemt toe. het wordt steeds belangrijker dat er in het beleid van organisaties, instellingen en gemeenten rekening wordt gehouden met de ouderen en hun belangen.


De ORD brengt gevraagd en ongevraagd advies uit aan organisaties, instellingen en de gemeente over zaken welke van belang zijn voor ouderen op de gebieden van:           

Zorg en welzijn

Wonen en veiligheid

Vervoer en mobiliteit Leefbaarheid communicatie 

Raad voor Sociaal Domein Duiven

ouderenraadduiven@upcmail.nl                tel. 0316 266581      

secretariaat : Achterste Weide 3    6921SG   Duiven